Trao học bổng cho các học sinh Team A của chương trình Tesla +M

Team A là cách mà trường Quốc tế Tesla dành cho học sinh nổi trội của chương trình TESLA++M

Để trở thành thành viên của Team A các em được phát hiện và theo dõi trong suốt quá trình học tập, tập trung vào các lĩnh vực: T(echnology&Science), E(nglish&Language), S(ports), L(ifeSkills), A(rt&Architecture), M(aths)… Quá trình tuyển chọn thành viên của Biệt đội A rất khắt khe gồm các bài kiểm tra cuối năm với kết quả cao nhất.

Tiếp nối năm 2018, năm nay nhà trường tiếp tục trao học bổng cho học sinh để khuyến khích phát triển khả năng vượt trội của học sinh.

12312313

Thành viên team A khối Tiểu học năm 2019

Distinctive Student: Huỳnh Minh Đăng

T(echnology&Science): Lâm Minh Khôi

E(nglish&Language): Đỗ Huy Khang

S(ports): Nguyễn Hoàng Anh Thư

L(ifeSkills): Lương Minh Trí

A(rt&Architecture): Trần Minh Khôi

M(aths): Kim Dahee

123144

Thành viên team A khối Mầm non năm 2019

T(echnology&Science): Nguyễn Khánh Linh

E(nglish&Language): Nguyễn Minh Khang

S(ports): Lê Đắc Gia Khang

L(ifeSkills): Mai Hoàng Thịnh Vượng

L(ifeSkills): Trần Khánh Hà

A(rt&Architecture): Đinh Trần Phương Anh

M(aths): Phan Trần Nam